Friday, March 7, 2008

இந்த வலைப்பதிவில்...

என்னைச் சுற்றிலும் அரங்கேறும் அரசியல்,ஊடக,சினிமா,கலை இலக்கிய அட்டகாசங்களை பயந்த(துணிவில்லாமல்) மனத்துடன் வெட்ட வெளிச்சமாக்கும் பதிவுகள் வலம்வரும்.

No comments: